ICT-express je spoľahlivým partnerom v oblasti informačno komunikačných technológií a outsourcingu pre domácnosti, malé alebo stredne veľké organizácie. Jednou z kľúčových činností je kompletná starostlivosť o IT prostredia našich zákazníkov. Počas dlhoročnej praxe v nadnárodných spoločnostiach disponujeme skúsenosťami, ktoré nás profilujú medzi profesionálov v našej oblasti.

Zameriavame sa primárne na starostlivosť o podnikové IT prostredia malých a stredne veľkých podnikov, ktoré vlastnia do 100 zariadení, vrátane serverov, tlačiarní a ostatných periférnych zariadení. Aj vďaka kreativite, pozitívnemu mysleniu a aktívnemu hľadaniu alternatívnych riešení pomáhame klientom dosahovať ich primárne ciele.

Naším základným cieľom je poskytnúť klientom komplexný prístup a odbremeniť ich tým od nutnosti obracať sa na viacerých dodávateľov IT riešení. Zmluvné partnerstvo vám zabezpečí celú radu výhod:

  • Plynulá prevádzka a aktívny monitoring celej IT infraštruktúry.
  • Zvýšenie efektívnosti IT prostredia.
  • Úspora nákladov.
  • Individuálny prístup.
  • Registrácia všetkých požiadaviek na jednom mieste.
  • Prístup do Helpdesk systému.
  • Profesionálne IT služby šité na mieru.

Pri všetkých činnostiach sa prioritne usilujeme o dodržiavanie vysokej kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti. Práve to vytvára hodnoty pre klientov, výsledkom čoho je vybudovanie podmienok pre dlhodobú a úspešnú vzájomnú spoluprácu.