Projektovanie, montáž, pravidelná údržba, revízia a servis kamerových systémov ktoré tak spoľahlivo a nepretržite monitorujú chránený objekt. Používaním výhradne zariadení popredných výrobcov na trhu dokážeme svojim zákazníkom zaručiť spokojonosť, spolahlivú a nepretržitú funkčnosť systému bez neplánovaných výpadkov a strát.

Kamerové sety alebo jednotlivé bezpečnostné kamery už dávno nie sú nedostatkovým tovarom a prakticky každý si ich dokáže ľahko zakúpiť. Málo kto pri inštalácii už ale berie na vedomie, že systém bez potrebnej certifikovanej montáže je v prípade škodovej udalosti nepoužiteľný.

V oblasti kamerových systémov dokážeme ponúknuť komplexné dodanie služieb:

  • návrh vhodného riešenia,
  • obhliadku daného prostredia,
  • dodanie systému,
  • certifikovaná montáž,
  • revitalizácia existujúceho riešenia,
  • pravidelná profylaktika,
  • zaškolenie obslužného personálu,
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie,
  • prepojenie kamerového systému so smart domácnosťou,
  • pripojenie na pult centralizovanej ochrany – SBS.

A to všetko s vysokým dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť vybudovaného systému so zárukou!