Pri komunikácii s klientmi, kolegami či obchodnými partnermi nie je dôležitý len obsah, ktorý s nimi chcete zdieľať, ale aj forma, akou tento obsah prezentujete.

Bezchybný text svedčí o vašej profesionalite a zvyšuje vašu dôveryhodnosť. Zrozumiteľnou štylistikou a logickou štruktúrou minimalizujete riziko nedorozumenia a výrazne zefektívnite výmenu informácií. V ICT-express vám ponúkame kompletnú jazykovú korektúru a konečnú formálnu úpravu textov, a to vždy s ohľadom na typ prejavu a cieľovú skupinu. Zabezpečíme:

  • profesionálnosť vašej internej/externej firemnej komunikácie (prezentácie, výročné správy, obežníky, vyhlásenia, manuály, emailová komunikácia, administratívna dokumentácia…);
  • bezchybnosť a lexikálnu pestrosť webstránky;
  • efektnú štylizáciu propagačných dokumentov;
  • iné korekčné práce (apretácia, prepis, výstupná kontrola po zmene formátu, preštylizovanie a i.).

Ponúkame

Kompletná správa IT

Správa serverov, sietí a klientských zariadení.

Montáž kamerových a alarmových systémov

Všetko pre kvalitné zabezpečenie každého objektu.