IT outsourcing v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Najefektívnejší spôsob ako využívať prostriedky a financie na informačné technológie je presunúť ich zodpovednosť na nás. Vzniknutý čas tak viete efektívnejšie využiť na dosahovanie vašich primárnych podnikateľských cieľov.

Najmodernejší spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktorých primárnym cieľom nie je ich poskytovanie, ale sú iba nástrojom na dosahovanie podnikateľských cieľov. Prichádzame s ponukou služieb, ktorá je určená pre malé a stredne veľké organizácie, ktorým umožňujeme nahradiť či doplniť vlastné IT oddelenie práve našimi zdrojmi.

Každému partnerovi je k dispozícii náš profesionálny tím s individuálnym prístupom ku každému klientovi, ktorý využíva podľa svojich potrieb. Základom úspešnej spolupráce je nadobudnutý zmluvný vzťah, ktorým je definovaná forma spolupráce rešpektujúca rôzne spôsoby využívania informačných technológií a nárokov na prevádzku alebo servis.


Ponúkané služby:

 • Aktívny monitoring dostupnosti požadovaných služieb.
 • Antivírusová ochrana a ochrana nasadených systémov.
 • Dodávky techniky a infraštruktúry.
 • Inštalácie aplikácií a softwaru.
 • Inštalácie operačných systémov a ich pravidelné aktualizácie.
 • Kompletná správa serverov.
 • Kompletné zaistenie internetových služieb.
 • Podpora zamestnancov, školenia, hotline pomoc.
 • Podrobná evidencia HW a SW.
 • Poradenstvo a konzultácie.
 • Poskytovanie základných školení.
 • Pravidelná záloha dát.
 • Servis a oprava všetkej výpočtovej techniky.
 • Správa špecifického hardvéru.
 • Vzdialená správa systému.
 • Zálohovanie a obnova dát.