Spoločnosť ICT-express je spoľahlivým partnerom v oblasti informačno-komunikačných technológií a outsourcingu pre domácnosti, malé alebo stredne veľké organizácie. Jednou z kľúčových činností je kompletná starostlivosť o IT prostredia našich zákazníkov.

Domácnosti
 • Asistenčné služby
 • Vzdialená pomoc
 • Prenájom počítačov

Hotely a penzióny
 • Správa lokálnej siete
 • Správa satelitnej televízie
 • Správa ostatných zariadení, ioT
 • Návrh tlačovín

Firmy
 • Správa serverov
 • Správa siete
 • Správa zariadení
 • Správa domén
 • Asistenčné služby

Každému partnerovi je k dispozícii náš profesionálny tím s individuálnym prístupom, ktorý využíva podľa potrieb. Základom úspešnej spolupráce je nadobudnutý zmluvný vzťah, ktorým je definovaná forma spolupráce rešpektujúca rôzne spôsoby využívania informačných technológií a nárokov na prevádzku alebo servis. Ako náš partner získavate prístup do tiketového systému, prostredníctvom ktorého zadávate a kontrolujete všetky požiadavky na jednom mieste.