Práve poskytovanie komplexných IT služieb pre malé a stredne veľké podniky sa stalo našou hlavnou činnosťou. Zaoberáme sa kompletnou správou serverov, sietí a klientských zariadení. Naša spolupráca vám zaručí plynulú prevádzku celej IT infraštruktúry, zvýšenie efektívnosti a úsporu nákladov.

V ICT-express veľmi dobre vieme, čo znamená poskytovať spoľahlivé a bezpečné riešenia. Sme stabilným a dôveryhodným partnerom, kvalita našich služieb je ocenená mnohými klientmi v rôznych odvetviach. Medzi našich zákazníkov patria prevažne firmy, ktoré vlastnia od 3 do 50 počítačov, serverov, tlačiarní a ostatných periférií. Ponúkame vám balík kompletných IT služieb, inovatívne a spoľahlivé riešenia riadené z jedného miesta.

Správa serverov

V prípadoch, že zákazník disponuje serverovým vybavením, naša činnosť sa primárne sústreďuje na zaručenie jeho nepretržitého chodu. Preferujeme len najkvalitnejšie značky serverov. Skúsenosti neraz potvrdili, že len vyladené hardvérové komponenty a rozšírená záruka od výrobcu garantujú najlepšiu kvalitu a dlhoročný chod. Pod správu serverov spadajú tieto činnosti:

 • Centralizovaná antivírusová ochrana.
 • Inštalácie operačných systémov.
 • Inštalácie softvéru na serveroch.
 • Konsolidácia serverov a dátových uložísk.
 • Nepretržitý monitoring a emailové upozornenia.
 • Optimalizácia výkonu.
 • Pravidelné aktualizácie.
 • Pravidelné zálohovanie.
 • Správa poskytovaných služieb.
 • Správa virtualizácie.
 • Zabezpečenie nepretržitého chodu.

Správa siete

So správou serverov úzko súvisí prevádzka sieťovej infraštruktúry, pretože len vďaka dobre nakonfigurovanej sieti dokážu zariadenia medzi sebou komunikovať. Uprednostňujeme jedine overené značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie. Nepretržitý monitoring je pri zmluvných vzťahoch samozrejmosťou. Poskytujeme:

 • Aktívny monitoring.
 • Dodávka overených značiek aktívnej časti siete.
 • Inštalácia zabezpečenej bezdrôtovej Wifi siete.
 • Návrh a inštalácia firemnej siete.
 • Návrh štrukturovanej kabeláže s aktívnymi prvkami.
 • Pravidelné aktualizácie firmwaru.
 • Pravidelná správa a zmeny nastavení podľa požiadaviek.
 • Prevzatie kontroly nad existujúcou infraštruktúrou.
 • Realizácia internetového pripojenia od lokálneho poskytovateľa.
 • Riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov.
 • Vzájomné prepojenie viacerých pobočiek.
 • Zriadenie šifrovaných VPN pripojení.

Správa koncových zariadení

Žiadna firma sa nezaobíde bez koncových zariadení, počítačov, tlačiarní a ostaných periférií. V rámci služby preberáme úplnú zodpovednosť za ich funkcionalitu. Zabezpečíme:

 • Antivírusová ochrana počítačov.
 • Dodanie overených komponentov a príslušenstva.
 • Inštalácia a reinštalácia softvéru.
 • Inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení.
 • Odstraňovanie vzniknutých problémov a porúch.
 • Pravidelná profylaktika.
 • Podrobná evidencia technického vybavenia.
 • Poskytovanie základných školení.
 • Správa licencií.
 • Riešenie vzniknutých servisných požiadaviek podľa potrieb zákazníka.

Správa domén a emailov

Email sa stal nevyhnutnou súčasťou komunikácie pri každom type podnikania. Správne zvolená emailová adresa sa nielen dobre pamätá, ale tiež dodáva podnikaniu iskru. Ponúkame efektívnu a spoľahlivú správu bez ohľadu na veľkosť spoločnosti. Podľa vašich potrieb vyberieme najvhodnejšie riešenie, ktoré naplní vaše požiadavky za čo najlepšiu cenu. Vytvoríme pre vás emailové účty, nastavíme zabezpečenie, doménový kôš, potrebné presmerovania aj emailových klientov na pracovných staniciach.