Pomocou kamerových systémov s napojením na pult centrálnej ochrany.