Site Loader

Činnosť spoločnosti Zerox s.r.o. so sídlom v Liptovskom Jáne je prioritne zameraná na poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb v oblasti výkopových a zemných prác od roku 2014.

Dlhoročnou spoluprácou a vybudovaním vzájomnej dôvery sme postupne prebrali kompletnú správu všetkých zariadení a služieb na nás. Spoločnosti poskytujeme kompletný servis v oblastiach ako:

  • Správa počítačov a multifunkčných zariadení.
  • Správa programového vybavenia.
  • Správa podnikovej siete.
  • Denná podpora zamestnancov, hotline pomoc na diaľku.
  • Nákup a dodanie technického vybavenia.
  • Kompletné zaistenie internetových služieb.
  • Pravidelná záloha dát.
  • Poradenstvo a konzultácie.
  • Správa domény.
  • Pravidelná starostlivosť o webovú a facebookovú stránku.