Site Loader

Činnosť spoločnosti Zerox s.r.o. so sídlom v Liptovskom Jáne je prioritne zameraná na poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb v oblasti výkopových a zemných prác od roku 2014.

Dlhoročnou spoluprácou a vybudovaním vzájomnej dôvery sme postupne prebrali kompletnú správu všetkých zariadení a služieb na nás. Spoločnosti poskytujeme kompletný servis v oblastiach ako:

 • Správa počítačov a multifunkčných zariadení.
 • Správa programového vybavenia.
 • Správa podnikovej siete.
 • Denná podpora zamestnancov, hotline pomoc na diaľku.
 • Nákup a dodanie technického vybavenia.
 • Kompletné zaistenie internetových služieb.
 • Pravidelná záloha dát.
 • Poradenstvo a konzultácie.
 • Správa domény.
 • Pravidelná starostlivosť o webovú a facebookovú stránku.
 • Návrh a realizácia bezpečnostného kamerového systému.